Rendement uit voerequivalenten ForFarmers

Om vermogen op naam bij te laten schrijven is de benutting van V€ is essentieel. Door producten af te nemen bij ForFarmers worden V€ benut.
 

 “Leasen of verleasen” van voerequivalenten kan een interessante optie zijn om rendement uit voerequivalenten te halen. Via deze website willen we vraag en aanbod van deze “lease-equivalenten” bij elkaar brengen. 

Heeft u voerequivalenten die niet benut worden of heeft u juist voerequivalenten nodig,  neem dan contact met ons op. Misschien is een “lease overeenkomst” iets voor u.

Bij een “lease overeenkomst”  worden V€ tijdelijk overgedragen aan een klant van ForFarmers Hendrix die de equivalenten benut. In overleg met elkaar moet gezocht worden naar een financiële win-win situatie voor beide partijen.
Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en passende partijen bij elkaar te brengen, kunnen de kosten zo laag mogelijk gehouden worden.
 

Alle transacties gaan van boer naar boer, we handelen zelf niet in V€! Voor deze dienstverlening vragen wij een bescheiden bemiddelingsbijdrage. Indien gewenst kunnen wij ook de administratieve afhandeling voor u verzorgen.
 

Wilt u ook rendement halen uit u voerequivalenten? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

 
Contactgegevens: 

Yvon Droste
Tel: 06-30802527

droste@agriteam.nl

Dit platform is een service van AgriTeam en heeft als doel vraag en aanbod bij elkaar te brengen. AgriTeam makelaars kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van de transactie of de benutting van de V€. Transacties gaan rechtstreeks van boer naar boer, AgriTeam probeert passende partijen bij elkaar te brengen maar is zelf geen partij en dus op geen enkele manier aansprakelijk. Het risico ligt volledig bij de handelende boeren zelf. AgriTeam voelt zich verantwoordelijk voor een goed verloop van de uitvoering van de diensten waarin zij bemiddelt. Ondanks dat AgriTeam makelaars  formeel geen partij is, zal zij toch alles in het werk stellen om bij ontevredenheid tot een goede oplossing te komen.